Jaké informace a doklady potřebuji k žádosti o úvěr?


K podání žádosti o úvěr nám stačí pouze tyto doklady:

kopie Vašeho platného občanského průkazu a případně též kopie druhého dokladu totožnosti (pokud budete k jeho doložení vyzváni), kterým může být Váš řidičský nebo zbrojní průkaz či cestovní pas a případně též jiný průkaz totožnosti vydaný orgánem veřejné správy, v němž je uvedeno Vaše jméno a příjmení, datum narození a z něhož je patrná Vaše podoba a popřípadě i jiný údaj umožňující Vás identifikovat).“ Kopie průkazu totožnosti musí zobrazovat celý průkaz totožnosti a musí být pořízena tak, aby byly údaje na průkazu totožnosti (včetně fotografie) zřetelně čitelné;

doklad o Vašem bankovním účtu (výpis z bankovního účtu za poslední měsíc, výpis transakcí z bankovního účtu či zaslání jedné koruny z Vašeho bankovního účtu);

doklad potvrzující výši Vašich příjmů – pro ověření výše příjmů mohou sloužit následující doklady:

výpis ze systému Kontomatik (vyžaduje Vaši registraci na https://kontomatik.com);

potvrzení o výši příjmu vydané Vašim zaměstnavatelem, které nebude starší než 3 měsíce;

kopie pracovní smlouvy, výplatní pásky, mzdového výměru nebo mzdového listu, které nebudou starší než 3 měsíce;

výpis z Vašeho bankovního účtu, který nebude starší než 3 měsíce;

případné další doklady, pokud k jejich předložení budete vyzváni.

 

 

K podání žádosti o půjčku je třeba dále uvést následující informace


(i) jméno a příjmení,

(ii) rodné číslo,

(iii) číslo občanského průkazu a jeho platnost, případně, není-li občanský průkaz, číslo řidičského průkazu nebo pasu a jejich platnost,

(iv) adresa trvalého pobytu a případně též korespondenční adresa,

(v) osobní kód,

(vi) číslo mobilního telefonu,

(vii) číslo ověřovacího kódu, který obdržíte formou SMS v rámci procesu registrace,


(viii) e-mail,

(ix) heslo (zvolené za účelem budoucího přístupu do uživatelského profilu),

(x) výši všech Vašich osobních měsíčních výdajů (a to zejména včetně následujících výdajů: nájemné, výdaje na stravu, úhrady komunálních služeb, výdaje na osoby, které máte ve své péči, výdaje na telekomunikační služby a dopravu, výdaje na léky či výdaje na splácení již poskytnutých úvěrů, které doposud splácíte apod.),

(xi) výši Vašeho pravidelného čistého měsíčního příjmu,

(xii) zdroj Vašich příjmů,

(xiii) celkový počet členů Vaší domácnosti,

(xiv) celkový počet členů Vaší domácnosti majících samostatný příjem,

(xv) číslo Vašeho bankovního účtu.