Kdy musím úvěr splatit?


Veškeré informace o termínu splatnosti uvidíte ve svém klientském profilu na NUKO.CZ. O blížícím se termínu splatnosti Vás budeme informovat e-mailem a SMS. Pokud nemáte na splátku celého úvěru, můžete si rovněž odložit datum splatnosti o 7, 14 nebo 30 dní.